Sóng nhựa bít

Sóng nhựa bít

Sóng nhựa bít là sóng nhựa có kích thước và khối lượng hàng hóa đa dạng. Bề ngoài, sọt nhựa bít được thiết kế kín, các đường gân xung quang sóng nhựa dày đặc. Thùng nhựa bít được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Dạng không có lổ hở, bề mặt chắc chắn,mặt đáy sản phẩm có nhiều đường gân tăng cứng

Thông tin liên hệ
lien he

lien he